background
 

Welkom op de website van TiGeAk.

TiGeAk is de overkoepelende organisatie voor alle (studie)verenigingen die verbonden zijn aan Tilburg University. Wij behartigen de belangen en zorgen ervoor dat opmerkingen over alle universitaire onderwerpen worden gehoord. TiGeAk kan worden gezien als een soort vereniging, die in contact staat met Tilburg University over allerlei bestuurszaken. We bespreken praktische zaken als de posterplekken, bestuurskamers, gebouwen en fungeren als aanspreekpunt voor strategiegerelateerde onderwerpen. Voorbeelden van dit laatste zijn het opnemen van carrière-evenementen in een bepaald curriculum of een herziening van het subsidiesysteem van het bestuur. In het organogram kunt u zien onder welk cluster uw vereniging valt.
Contact opnemen is eenvoudig: stuur een e-mail of contacteer het hoofd van je cluster, je eerstelijns contactpersoon voor alle TiGeAk-gerelateerde zaken. Samen staan we sterk in onze onderhandelingen met Tilburg University!