Bestuurskamers

Als studentenorganisatie is het mogelijk een bestuurskamer aan te vragen. Deze procedure verloopt officieel via TiGeAk. Om in aanmerking te komen voor een bestuurskamer op de campus van Tilburg University dient de betreffende studentenorganisatie de volgende stappen te volgen.

1. De betreffende studentenorganisatie dient officieel erkend te zijn door de Commissie Bestuursbeurzen & Stimuleringsfonds (CBS) van Tilburg University. Indien de betreffende organisatie voldoet aan de voorwaarden verschaft CBS een officieel erkenningscertificaat. Deze moet worden ingediend bij TiGeAk voor een geldige aanvraag. Voor een aanvraag tot erkenning bij CBS kun je contact opnemen via het contactformulier op deze webpagina: https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/talentontwikkeling/bestuurlijk-actief/bestuursbeurzen
2. Mits de betreffende organisatie beschikt over een erkenningscertificaat kan er een aanvraag worden gedaan bij TiGeAk. Download onderstaand formulier en vul dit naar alle eerlijkheid in. 
3. Het bestuur van TiGeAk beoordeelt de aanvraag en maakt een passende afweging of de organisatie voldoet aan de eisen om gebruik te mogen maken van een bestuurskamer en in wat voor mate. Verstuur zowel het certificaat als het formulier naar tigeak@gmail.com
4. Indien TiGeAk de aanvraag goedkeurt gaat Facility Services van Tilburg University op zoek naar een passende ruimte op de campus. Houd in gedachte dat een eigen bestuurskamer geen garantie is en dat er dus een kans bestaat dat de toegewezen kamer gedeeld wordt met andere studentenorganisaties. 
5. Iedere drie jaar wordt een evaluatieronde gehouden over de verdeling van de bestuurskamers. Tijdens deze evaluatie zal worden besproken wat eventueel veranderd moet worden aan de huidige indeling van bestuurskamers.
 
Voor vragen kun je altijd mailen naar tigeak@gmail.com.