De TiGeAk Awareness Week

Wat is de TiGeAk Awareness Week?

De TiGeAk Awareness Week is een initiatief van het TiGeAk-bestuur van 2021-2022. Deze week is een moment voor de studenten om na te denken over belangrijke onderwerpen. Hoewel de specifieke focus van de Awareness Week jaarlijks varieert, is het overkoepelende doel om het bewustzijn te vergroten en onderwijs en begrip te bevorderen.

Awareness Week 2023: Assertiviteit

Dit jaar staat de TiGeAk Awareness Week in het teken van assertiviteit en wanneer te handelen. De volgende activiteiten gaan op de planning staan. 

Sessie non-verbale communicatie

Dit is een sessie waarin we dieper ingaan op de effecten van non-verbale communicatie op jezelf en anderen

Workshop burgerrechten door de politie

Een workshop over welke rechten je als burger hebt in moeilijke situaties en hoe je moet handelen.

Zelfverdedigingsles

2 Lessen over basis zelfverdedigingsvaardigheden van experts op dit gebied om jezelf te beschermen. De training is voor iedereen toegankelijk.

Training voor actieve omstanders

Ben je ooit getuige geweest van pesterijen of een bedreigende situatie en wist je niet wat je moest doen? Doe mee aan de training voor omstanders!


Schrijf in


Schrijf in


Schrijf in


Schrijf in